Hallinto- ja johto-organisaatio

Tietoa osuuskauppamme hallinto- ja johto-organisaatiosta

Koillismaan Osuuskaupan asiakasomistajuus tuo mukanaan palvelujen ja etujen lisäksi omistajuutta. Jokainen osuuskauppaan liittynyt jäsen omistaa yhtä suuren osuuden Koillismaan Osuuskaupasta. Omistajan oikeutta jokainen voi käyttää vaaleissa, joilla valitaan edustajat päättämään yhteisistä asioista.

Ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan asiakasomistajien joukosta äänestämällä neljän vuoden välein.

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, jotka edustajisto valitsee kolmen vuoden toimikaudeksi.

Koillismaan Osuuskaupan hallituksen muodostavat toimitusjohtaja sekä hallintoneuvoston kalenterivuodeksi valitsemat neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa Koillismaan Osuuskaupan johtoryhmä, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluvat talousjohtaja, liiketoimintajohtaja, autokaupanjohtaja, marketkaupan ryhmäpäällikkö sekä talouspäällikkö.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 13.922 euroa. Lisäksi hänelle maksettavien luontoisetujen määrä on 24.240 euroa vuodessa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta toimisuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kuukausipalkka on yhteensä 32.491 euroa. Lisäksi heille maksettavien luontoisetujen määrä on yhteensä 810 euroa kuukaudessa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi. Tämä sama tulospalkkiojärjestelmä koskee saman sisältöisenä koko Koillismaan Osuuskaupan henkilöstöä. Kannustepalkkiojärjestelmä on hyväksytty Koillismaan Osuuskaupan hallituksessa. Koillismaan Osuuskaupalla ei ole käytössä pitkän tähtäyksen kannustepalkkiojärjestelmää.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60 vuotta.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaan.