Koillismaan Osuuskaupalle myönnetystä rakennusluvasta on valitettu hallinto-oikeuteen

Koillismaan Osuuskauppa tiedotti helmikuussa rakentavansa uuden kaupan Pelkosenniemen Pyhätunturille. Noin 2,5 miljoonan euron investointi oli tiedotteessa ilmoitettu toteuttavaksi siten, että Sale Pyhä avaa ovensa loppuvuoden 2023 aikana.

Sale Pyhän rakentaminen lykkääntyy, koska Koillismaan Osuuskaupalle 22.5.2023 myönnetystä rakennusluvasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pelkosenniemen rakennustarkastaja on lupaharkinnan yhteydessä katsonut valittajan naapurikuulemisen yhteydessä tekemän muistutuksen perusteettomaksi. Myös Pelkosenniemen rakennuslautakunta on hylännyt valittajan tekemän oikaisuvaatimuksen asiassa. Koillismaan Osuuskauppa on rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimukseen antamassaan vastineessa katsonut valittajan väitteet perusteettomiksi.

”On harmillista, että kaupan rakentaminen tulee viivästymään suunnitellusta. Pyhätunturin alueen kehitys on viime vuosina ollut hienoa. Haluamme osaltamme vastata mahdollisimman pian kasvaneeseen tunturialueen palveluiden tarpeen kysyntään. Helmikuussa julkaistun investointipäätöksen jälkeen olemme saaneet paljon positiivista palautetta uuden vähittäiskaupan rakentamisesta Pyhälle. Kauppa tulee palvelemaan sekä matkailijoiden että Pelkosenniemen asukkaiden kasvavia tarpeita. Saamme säännöllisesti kyselyjä kaupan valmistumisajankohtaan liittyen. Nyt olemme pakotettuja lykkäämään rakentamista valituksen käsittelyajan yli. KVR-urakkasopimus kohteen rakentamisesta on allekirjoitettu RKP Poukkula Oy:n kanssa, ja urakoitsija tulee aloittamaan rakentamisen välittömästi rakennusluvan lainvoimaistumisen jälkeen” toteaa Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.

Koillismaan Auton liiketoiminta päättyy alkuvuodesta 2024

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti osuuskauppa tulee luopumaan kokonaisuudessaan harjoittamastaan autokauppatoimialasta. Koillismaan Osuuskauppa harjoittaa autokauppaliiketoimintaa Koillismaan Auto – toiminimellä vuokratiloissa osoitteessa Revontulentie 2, Kuusamo. Koillismaan Auton liiketoiminta tulee päättymään viimeistään määräaikaisen liiketilan vuokrasopimuksen päättyessä huhtikuussa 2024.

”Autokauppaliiketoiminta elää valtakunnallisesti suurten murrosten aikaa. Uusia autoja myydään vähemmän kuin lähes 30 vuoteen. Kuluttajien ostovoiman haasteiden lisäksi epävarmuutta markkinaan luo autojen käyttövoiman muuttuminen pois polttomoottoreista. Murros on johtamassa toimialan vahvaan konsolidoitumiseen, jonka myötä uusia autoja myyvät jatkossa enää suuret alan toimijat entistä harvemmilla paikkakunnilla. Koillismaan Auton päämerkin Mercedes-Benzin osalta toimialan muutokset ovat johtaneet Koillismaan Auton jälleenmyyntisopimuksen irtisanomiseen. Irtisanomisella ei ole vaikutusta jo sovittuihin kauppoihin. Mercedes-Benzin huolto- ja varaosatoiminnot tulevat myös jatkumaan entisellään erillisen toimijan toimesta. Nähtävissä on, että myös vaihtoautokauppa tulee jatkossa keskittymään entistä suurempien ja harvempien toimijoiden käsiin. Tässä väistämättömässä kehityksessä olemme katsoneet, että Koillismaan Auton kokoisella toimijalla ei ole enää jatkossa edellytyksiä harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa”, toteaa Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.

”Vuodesta 1986 lukien olen saanut palvella koillismaalaisia autokauppa-asioissa. Monenlaista suhdannetta on 37 vuoteen mahtunut, mutta milloinkaan tilanne ei ole ollut näin haastava kuin nyt. Pienten jälleenmyyjien mahdollisuus harjoittaa järkevää liiketoimintaa on käynyt käytännössä mahdottomaksi. Kivijalkaliikkeiden määrä tulee jatkossa vähenemään olennaisesti kaupankäynnin siirtyessä entistä enemmän verkkopohjaiseksi online- kaupaksi ja mahdolliseksi agenttikaupaksi. Uusien autojen kaupankäynnin muuttuminen johtaa väistämättä siihen, että vaihtoautomarkkinat keskittyvät jatkossa entistä enemmän pelkästään käytettyjen autojen kauppaan erikoistuneiden isojen toimijoiden käsiin”, toteaa Koillismaan Auton autotalojohtaja Miikka Mustonen.

Koillismaan Osuuskauppa käynnistää Koillismaan Auton henkilökuntaa koskevat muutosneuvottelut alkusyksyn 2023 aikana. Lähtökohtana muutosneuvotteluissa on, että kaikille työntekijöille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta siirtyä työskentelemään muihin Koillismaan Osuuskaupan yksiköihin.

 

Koillismaan Osuuskaupalla vahva asiakasomistajuuden vuosi 2022 – ennätysmäärä maksettuja bonuksia sekä voimakas kasvu asiakasomistajamäärässä

Vuotta 2022 leimasivat koronarajoitusten poistumisesta johtunut kesämatkailijoiden vähentyminen sekä loppuvuoden inflaatiokehitys. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Koillismaan Osuuskaupan myynti kehittyi myönteisesti ja tilikauden tulos oli yli puoli miljoonaa euroa voitollinen.

”Ostovoiman heikentyessä olemme perustehtävämme äärellä eli osuuskaupan on pystyttävä kaikissa tilanteissa tarjoamaan asiakasomistajilleen etuja ja palveluja pysyvästi edullisin hinnoin. Perustehtävästämme kiinni pitäminen voimakkaan kustannuspaineen keskellä toi meille ennätyksellisen määrän uusia asiakasomistajia vuonna 2022. Lisäksi olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme ja saavuttamaan merkittäviä kulusäästöjä mm. energiatehokkuudessa”, toteaa Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.

 

Tilikauden 2022 lukuja

Myynti kasvoi edellisestä vuodesta ja vakavaraisuus vahvistui

Koillismaan Osuuskaupan veroton kokonaismyynti oli 111,8 miljoonaa euroa. Koillismaan Osuuskaupan yksiköistä suhteellisesti eniten myynnit kasvoivat ABC -liikenneasemilla, Prisma Kuusamon päivittäistavaraosastolla ja S-market Joki-Jussissa (Taivalkoski). Koillismaan Osuuskaupan liikevaihto oli 110,1 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 0,530 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos (ylijäämä) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,05 miljoonaa euroa.

Koillismaan Osuuskaupan taloudellinen ja rahoituksellinen asema on vakaa. Osuuskaupan omavaraisuusasteprosentti vahvistui ja oli vuoden lopussa 36,8 % (v.2021: 32,2%).

 

Voimakas investointitahti jatkui

Koillismaan Osuuskauppa investoi vuosittain merkittävästi toimialueensa palvelujen kehittämiseen. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat lähinnä kiinteistöjen uudistamisiin ja peruskorjauksiin, sähköautojen latauspisteisiin Sallaan ja Posiolle sekä kalustohankintoihin. Suurimpia investointeja olivat S-market Erätulen (Salla) ja Sale Korvatunturin (Savukoski) kattavat peruskorjaukset.

 

Työntekijämäärä lisääntyi ja asiakasomistajien määrä kasvoi voimakkaasti

 

Koillismaan Osuuskauppa on yksi suurimmista yksityistä työnantajista alueellaan. Tilikauden aikana Koillismaan Osuuskaupan palveluksessa oli vakituisia työntekijöitä keskimäärin yhteensä 184, joista osa-aikaisia oli 94. Vakituisten lisäksi osuuskaupassa oli keskimäärin 125 tilapäistä työntekijää. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä on hieman lisääntynyt.

Koillismaan Osuuskaupan asiakasomistajien kokonaismäärä vuoden 2022 lopussa oli 14 347 (+3,3 %). Uusia asiakasomistajia liittyi yhteensä 852 nettolisäyksen ollessa 460 asiakasomistajaa. Asiakasomistajille maksettiin bonusta ja maksutapaetua vuoden aikana yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (v. 2021: 2,4 meur). Myös talouspeitto kehittyi myönteisesti ja oli vuoden lopussa 80,7 % (31.12.2021: 78,8 %).

 

Kuluvan vuoden näkymät

Koillismaan Osuuskauppa tulee jatkamaan vahvaa investointiohjelmaansa myös vuoden 2023 aikana. Merkittävin yksittäinen investointi tulee olemaan uuden marketin rakentaminen Pyhätunturille Pelkosenniemelle. Investoinnilla Koillismaan Osuuskauppa vahvistaa asemaa toimialueensa marketkaupan markkinajohtajana. Vuonna 2023 on alkanut osuuskaupan uusi strategiajakso. Strategiakauden 2023-2025 merkittävimpinä muutosohjelmina ovat panostukset työntekijäkokemuksen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Koillismaan Osuuskauppa haluaa jatkossa osallistua entistä aktiivisemmalla roolilla toimialueensa elinvoiman kehittämiseen sekä entisestään kehittää liiketoimintaansa vastuullisen toiminnan edelläkävijänä.

Koillismaan Osuuskauppa ja Mediateko aloittavat laajamittaisen yhteistyön uuden digitaalisen viestintä- ja mediakanavan myötä. Koillismaa rakennuttaa kaikkiin alueensa toimipisteisiin digitaalisen näyttöverkoston, joka mahdollistaa entistä paremman viestinnän asiakkaille sekä sidosryhmille. Näyttöratkaisujen teknisenä toteuttajana on Mediateon tytäryhtiö Supervisual Oy.

”Ruka-Kuusamo alue on meille jo ennestään tuttu hiihtokeskusmainonnan myötä, joten on todella luontevaa aloittaa yhteistyö myös Koillismaan kanssa. Näyttöjä sijoitetaan heidän jokaiseen yksikköön, jolla luomme aidosti uuden tavoittavan mediakanavan Koillismaan alueelle. Uusi viestintäkanava tavoittaa niin paikalliset ihmiset, kuin suuren määrän myös alueen vapaa-ajan viettäjistä sekä turisteista ympäri vuoden. Sopimus on meille merkittävä, sillä tämä on meille jo viides alueosuuskauppa-sopimus. Koillismaan myötä tavoittavuutemme nousee jo lähes neljännekseen suomalaisista bonuskortin haltijoista”, iloitsee Mediateon toimitusjohtaja Teemu Kontkanen.

”Yhteistyö mahdollistaa meille mediamyyntitulojen ohella erinomaisen kanavan viestiä osuuskauppamme ajankohtaisista asioista asiakkaillemme ja omistajillemme. Aloitusvaiheessa asennettavat 43 sisä- ja ulkonäyttöä kooltaan 43 tuuman ja 15 neliömetrin välillä antavat myös toimipisteisiimme uutta modernia ilmettä. Odotamme alkavaa yhteistyötä innolla!”, toteaa Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.

Myymälöiden sisänäyttöjen asennus alkaa heti hiihtolomien jälkeen ja mediakanavan ensimmäinen vaihe on valmiina 10.4.2023. Ulkonäyttöjen osalta asennukset tehdään kesän aikana.

 

 

Lisätietoja antaa:

Teemu Kontkanen toimitusjohtaja Mediateko Oy teemu.kontkanen@mediateko.fi puh. 040 555 3635

Harri Lämsä toimitusjohtaja Koillismaan Osuuskauppa harri.lamsa@sok.fi puh. 040 737 9546

Sampsa Savolainen toimitusjohtaja Supervisual Oy puh. 040 526 5186

Koillismaan Osuuskauppa rakentaa marketin Pyhätunturille.

Rakentaminen liikenneympyrän läheisyydessä olevalle tontille alkaa keväällä ja Sale Pyhä avataan loppuvuoden 2023 aikana. Noin 700 m2 suuruiseen kauppaan tulee lisäksi vuokralaistilaa.

– Sale Pyhä jatkaa osaltaan Pyhätunturin alueen hienoa kehitystä. Tunturin matkailualue kasvaa kohisten ja Pyhälle on hissi-investointien lisäksi rakentunut ja rakentumassa useita uusia huoneistohotelleja. Haluamme uudella kaupalla osaltamme vastata alueen palveluiden tarpeen kasvavaan kysyntään. Samalla olemme mahdollistamassa myös laajemman alueen elinvoiman kehittymistä. Sale Pyhästä tulee lähikauppa myös Pelkosenniemellä asuville asiakasomistajillemme, toteaa Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.

Sale Pyhän rakentaa KVR- urakoitsijana RKL Poukkula Oy ja kaupan tekniikassa hyödynnetään uusimpia energiaa säästäviä taloudellisia ratkaisuita. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Tiistaista 7.2. lähtien Prisma Kuusamossa asiakas itse voi skannata ja kerätä ostokset suoraan ostoskassiin jo myymälää kiertäessä. Näin kassalla asiointia saadaan sujuvoitettua, kun ostoksia ei enää tarvitse pakata ostoskärrystä tai -korista kassiin kassalla. 

Kerää ja skannaa -palvelussa asiakas asioi myymälässä erillisellä käsiskannerilla, jonka saa otettua käyttöön S-Etukorttia näyttämällä sisäänkäynnillä olevalla skannerikalusteen lukijalla. Ensimmäisellä kerralla hyväksytään käyttöehdot, seuraavilla pelkkä S-Etukortin vilautus vapauttaa käsiskannerin. Asiakas skannaa kaikki ostamansa tuotteet ja pakkaa ne jo ostoskierroksen aikana ostoskasseihin. Asioinnin päätteeksi asiakas skannaa ostoskäynnin päättävän viivakoodin pikakassa-alueen luona olevasta palautusseinästä, jonne asiakas jättää käsiskannerin. Lopuksi asiakas siirtyy (pika)kassalle maksamaan ostoksensa.

Palvelu on etenkin Euroopassa hyvin suosittu asioimismuoto ja Suomessa palvelua tarjoaa tällä hetkellä vain S-Ryhmä. Meidän Prismaan skannereita tulee 57 ja ne sijoitetaan Apteekin päädyn sisäänkäynnin yhteyteen.

 

 

 

Suomutunturilla vietetään koko perheen S-Talvipäivää maanantaina 6.3.2023, tiistaina 7.3. vietetään Suomulla myös Suomen ensimmäinen Talvikaupunki 2022 -tapahtumaa Alppihiihtoviikon ja Euro – Cup naisten osa-kilpailun ohessa.

 

 

S-Talvipäivänä ohjelmassa mm. SNOW TUBE TOUR FINLAND kumirengasmäki, Taru Valkeapään hiihtokoulu, rinnejumppaa, lumisählyä, kisoja ja muuta riehakasta koko perheen tekemistä! S-Etukortilla saat alennusta laskettelulipuista ja -välineistä.

Lisätietoa tulossa. Laita päivä jo korvan taakse, siellä nähdään!

Pekingin olympialaisista olympiapronssia tuonut jääkiekkoilija Sini Karjalainen palkittiin Posion Muikkumarkkinoilla Koillismaan Osuuskaupan asiakasomistajuudella. Suomen naisten jääkiekkojoukkue otti upeasti olympiapronssia kaatamalla pronssiottelussa 16.helmikuuta Sveitsin maalein 4–0. 23-vuotias puolustajana pelaava Sini on Posion Pyrinnön kasvatteja ja pelannut mm. Mestistä ja SM-liigaa. Tällä hetkellä hän pelaa Vermontin Yliopiston joukkueessa Yhdysvalloissa. Sinillä on myös jo hieno maajoukkueura. Hän on pelannut Suomen naistenjoukkueessa alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa 2015, 2016 ja 2017. Aikuisten joukkueessa hän pelasi ensimmäisen kerran 2016. Suomen pronssijoukkueissa Sini pelasi Kanadan MM-kilpailuissa 2021 ja Pekingin Olympialaisissa 2022. Onnittelut Sinille vielä kerran ??

Kuvassa: Sini Karjalainen ja Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä

Koillismaa-Yhdessä jo vuodesta 1907

SOK:n hallintoneuvosto 2022 valittiin 28.4.2022 pidetyssä osuuskunnan kokouksessa. Hallintoneuvoston pitkäaikaisen puheenjohtajan Matti Pikkaraisen seuraajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Timo Santavuo. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimitusjohtajaksi siirtyneen Henrik Karvosen tilalle valittiin hallintoneuvostoon Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.

Uusi puheenjohtaja Timo Santavuo on ollut SOK:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2011 alkaen, ja hän on toiminut hallintoneuvoston varapuheenjohtajana vuodesta 2017. Porilaisella Santavuolla on myös useiden vuosien kokemus Satakunnan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.

SOK:n hallintoneuvoston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Jarkko Rautaoja ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Tapio Finér.

Hallintoneuvoston pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtaja, teologian tohtori Matti Pikkarainen ei ollut enää ehdolla tehtävään, sillä SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenen tulee olla alle 68-vuotias toimikauden alkaessa. Pikkarainen oli hallintoneuvoston jäsen kaikkiaan 18 vuotta, ja puheenjohtajana hän toimi yhdeksän vuoden ajan.

– Haluan kiittää Matti Pikkaraista erityisen ansiokkaasta ja pitkästä urasta SOK:n hallintoneuvostossa. Matille osuustoiminta on ollut sydämen asia ja se on näkynyt hänen toiminnassaan. Matti on arvostettu henkilö koko S-ryhmässä, kertoo Timo Santavuo.

– Jätän tehtäväni sekä haikeutta että kiitollisuutta tuntien. Olen saanut olla mukana tyynessä ja tuulisessa säässä. S-ryhmä on upea kokonaisuus ja on ollut hienoa olla osa yritysryhmää, jonka missio koskettaa jokaista. Parempi paikka elää on hieno ja haastava tavoite, sanoo Matti Pikkarainen.

Osuuskauppa Arinan Matti Pikkaraisen tilalle hallintoneuvostoon valittiin asianajaja Antti Latola. Lisäksi erovuorossa olivat Osuuskauppa Keskimaan Antti Määttä, jonka tilalle valittiin toimitusjohtaja Sami Kettunen, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n Kimmo Koivisto, jonka tilalle valittiin toimitusjohtaja Tapio Finér ja Osuuskauppa Varuboden-Oslan Leena Munter-Ollus, jonka tilalle valittiin toimitusjohtaja Mathias Kivikoski. Muut erovuoroiset valittiin uudelleen.

Eroa pyysivät Helsingin Osuuskauppa Elannon Jorma Bergholm, Osuuskauppa PeeÄssän Tapio Kankaanpää ja Koillismaan Osuuskaupan Henrik Karvonen. Heidän jäljellä oleviksi kausiksi valittiin Bergholmin tilalle johtaja Heli Puura, Kankaanpään tilalle toimitusjohtaja Mikko Junttila ja Karvosen tilalle toimitusjohtaja Harri Lämsä.

SOK:n hallintoneuvosto 2022

• Puheenjohtaja Timo Santavuo, asianajaja, varatuomari, Pori
• Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarkko Rautaoja, toimitusjohtaja, Heinola
• Toinen varapuheenjohtaja Tapio Finér, toimitusjohtaja, Lohja
• Mikko Junttila, toimitusjohtaja, Kuopio
• Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma
• Sami Kettunen, toimitusjohtaja, Jyväskylä
• Mathias Kivikoski, toimitusjohtaja, Espoo
• Mikko Lassila, MMM, agronomi, Kouvola
• Antti Latola, asianajaja, Oulu
• Martti Lokka, toimitusjohtaja, Otava
• Harri Lämsä, toimitusjohtaja, Kuusamo
• Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
• Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja, Kajaani
• Heli Puura, johtaja, Helsinki
• Timo Rajala, varatuomari, Akaa
• Mika Rantanen, johtava rehtori, Kaarina
• Kari Suninen, toimitusjohtaja, Lappeenranta
• Elina Varamäki, vararehtori, dosentti, Seinäjoki
• Kim Wrange, yliopettaja, Lehmo
Henkilöstön edustajat:
• Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki
• Iiris Merimaa, hallintoassistentti, Helsinki

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Santavuo (s. 1960)
• asianajaja, varatuomari, Pori
• SOK:n hallintoneuvoston jäsen 2011–, ensimmäinen varapuheenjohtaja 2017–2022, puheenjohtaja 2022–
• Satakunnan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen 2000–, puheenjohtaja 2011–
• Pori Jazz 66 ry:n hallituksen jäsen 1992–, joista puheenjohtajana 11 vuotta

KOILLISMAAN OSUUSKAUPAN VUOSI 2021

KOILLISMAAN OSUUSKAUPALLA VAHVA TULOS-JA INVESTOINTIVUOSI. TOIMINTA KEHITTYI MYÖNTEISESTI JA VAKAVARAISUUS VAHVISTUI.

MYYNTI KASVOI 8,3 PROSENTTIA

Koillismaan Osuuskaupan veroton kokonaismyynti vuonna 2021 oli
107,1 miljoonaa euroa. Myynti oli 8,1 miljoonaa euroa (8,3 %) edellisvuotta korkeampi. Yksiköistä suhteellisesti eniten myynnit kasvoivat ABC Kuusamossa, Koillismaan Autossa, QStylessä, Sale Rukassa sekä ABC-kylmäasemilla. Liikevaihtoa kokonaismyynnistä kertyi 105,5 miljoonaa euroa ja operatiivista tulosta 1,38 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos heikkeni hieman vuoteen 2020 verrattuna. Tuloksen heikkeneminen johtui lähinnä vuoteen 2020 kohdistuvien kertaluontoisten koronatukien ja -huojennusten poistumisesta vuonna 2021. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,62 miljoonaa euroa. Liikekirjanpidon tilikauden ylijäämäksi muodostui 457 497,38 euroa.

Koillismaan Osuuskaupan toiminnan tulosprosentti oli 1,3 % liikevaihdosta (2 % v. 2020). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,0 % (9,0 % v. 2020). Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 32,2 % (30,7 % v. 2020). Koillismaan Osuuskaupan taloudellinen ja rahoituksellinen asema on vakaa.

TYÖNTEKIJÖITÄ PALKATTIIN LISÄÄ

Koillismaan Osuuskaupan palveluksessa oli vuoden 2021 aikana keskimäärin 312 työntekijää (vakituisia 178 ja tilapäisiä 134). Henkilöstön määrä lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosittaisen työtyytyväisyystutkimuksen arvosanat paranivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.

MERKITTÄVÄ INVESTOINTIVUOSI

Koillismaalle ja Itä-Lappiin toteutetut tilivuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,4 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen uudistamisiin ja peruskorjauksiin sekä kalustohankintoihin. Suurimpia investointeja olivat Prisma Kuusamon, S-market Joki-Jussin ja ABC Kemijärven peruskorjaukset.

ASIAKASOMISTAJIEN MÄÄRÄ PIENENI HIEMAN, MUTTA MAKSETTUJEN BONUSTEN MÄÄRÄ KASVOI.

Koillismaan Osuuskaupalla 13 887 asiakasomistajaa 31.12.2021 (- 0,5 %). Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana yhteensä 461 nettovähennyksen ollessa 67 asiakasomistajaa. Bonusta ja maksutapaetua maksettiin asiakasomistajille 2,4 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2020).

STRATEGIAN MUKAISTA KEHITYSTÄ

Tilivuoden kehitys vastasi strategiakauden 2019-2022 tavoiteasetantaa. Strategiakauden aikana Koillismaan Osuuskaupan myynti on kasvanut ja talous vahvistunut. Tilivuoden aikana toimintatapoja ja työn tehokkuutta kehitettiin. Henkilöstökustannuksissa on saavutettu huomattavaa toiminnan tehostamista. Tehokkuus on kasvanut erityisesti keskitetyn työvuorosuunnittelun ja prosessien kehittämisen johdosta.

S-ryhmän yhteistä Laadun kolmiloikka-hanketta jatkettiin. Tavoitteelliseen myynnin johtamiseen panostettiin esillepanoja ja viestintää kehittämällä. Kaikissa market-ketjuissa ollaan vähintään S-Ryhmän kilpailustrategian mukaisessa hintatasossa. Ruoan verkkokauppaa kehitettiin voimakkaasti.

HIILINEGATIIVISEKSI VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

Koillismaan Osuuskauppa huomioi vastuullisuuden kaikessa liiketoiminnassaan. Kaikki käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Osa energiasta tuotetaan itse aurinkopaneeleiden avulla. Toimipaikoissa hyödynnetään led -valaisimia ja lauhdelämmön talteenottoa. Toimenpiteiden avulla energiankulutus on pienentynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Toimipaikkojen kylmälaitteita uusitaan ympäristöystävällisiksi hiilidioksidi -laitteiksi. Koillismaan Osuuskaupan tavoite on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä.

VAHVAT KASVUODOTUKSET MYÖS JATKOSSA

Vuoden 2021 positiivinen tuloskehitys on jatkunut myös alkuvuonna 2022. Talouden epävarmuustekijöistä huolimatta Koillismaan Osuuskauppa uskoo talousalueen ja Koillismaan Osuuskaupan kehityksen jatkuvan edellisten vuosien tapaan positiivisena myös tulevaisuudessa. Koillismaan Osuuskaupan vuoden 2022 tavoitteet ovat, että tuloksemme säilyy selkeästi positiivisena, henkilöstön työtyytyväisyys kehittyy edelleen myönteisesti ja että vahvistamme asemaamme toimialueemme market -kaupan markkinajohtajana. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja uusi strategia työstetään valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Tulemme myös jatkamaan rooliamme maakunnallisena kehittäjänä. Kuluvana vuonna uudistetaan mm. S-market Erätuli ja Sale Savukoski. 2000 -luvulla Koillismaan Osuuskaupan kokonaisinvestoinnit toimialueelleen Koillismaalle ja Itä-Lappiin ovat olleet yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.