Hallinto ja johto

Koillismaa tarjoaa asiakasomistajilleen kilpailukykyisten palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon

Koillismaan hallinto ja johto

Koillismaan Osuuskaupan hallinto- ja johto-organisaatio.

Koillismaan Osuuskaupan asiakasomistajuus tuo mukanaan palvelujen ja etujen lisäksi omistajuutta. Jokainen osuuskauppaan liittynyt jäsen omistaa yhtä suuren osuuden Koillismaan Osuuskaupasta. Omistajan oikeutta jokainen voi käyttää vaaleissa, joilla valitaan edustajat päättämään yhteisistä asioista.

Kuluttajaosuuskunnan rooliin kuuluu luontevasti vastuullisuuden edelläkävijyys. Koillismaan Osuuskauppa mahdollistaa alueensa elinvoimaisuuden kehittymistä lähtökohtaisesti omalla kannattavalla toiminnallaan. Tutustu: Corporate Governance Statement

Koillismaan Osuuskaupan hallitus

Koillismaan Osuuskaupan hallituksen muodostavat toimitusjohtaja sekä hallintoneuvoston kalenterivuodeksi valitsemat neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja. Hallituksen tehtävänä on päättää osuuskaupan tavoitteista, toimintasuunnitelmista, henkilöstöpolitiikasta, investoinneista, rahoitus- ja sijoitusperiaatteista sekä valvoa ja vastata liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Koillismaan Osuuskaupan toimintaa osuuskunnan sääntöjen ja hallintoelinten ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa strategian kehittämisestä ja uudistamisesta.

Koillismaan Osuuskaupan hallitukseen kuuluvat: Henrik Karvonen (Kuusamo),  Ari Pöyliö (Kemijärvi), Hannu Ervasti (Taivalkoski), Anne Polojärvi (Kuusamo),  Harri Lämsä (Kuusamo), Elina Lämsä (Posio) ja Eija Poikela (Salla). Hallituksen puheenjohtajana sääntömääräisesti toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Henrik Karvonen, varapuheenjohtajana Anne Polojärvi  ja sihteerinä talousjohtaja Esa Niinisalo.

 

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvosto

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu sääntöjen mukaan 21 jäsentä. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvosto pitää neljä kokousta vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteutumista sekä vahvistaa strategia ja numeeriset tavoitteet. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

 • Haataja Sirpa, Kemijärvi
 • Hautala Veli-Matti, Posio
 • Hirvonen Seppo, Posio
 • Jaakkola Kari, Taivalkoski
 • Ketola Kirsti, Kuusamo
 • Koskela-Janhunen Tiina, Kuusamo
 • Kostamo Päivi, Kemijärvi
 • Leinonen Sauli, Kuusamo
 • Lämsä Mikko, Kuusamo
 • Meriläinen Tomi, Kuusamo
 • Määttä Jari, Kuusamo
 • Pekkarinen Marjatta, Kemijärvi
 • Peltoniemi Kirsti, Kemijärvi
 • Pudas Leena, Kuusamo
 • Savukoski Jouko, Savukoski
 • Säkkinen Marko, Kuusamo
 • Tallqvist Pirjo, Salla
 • Tolonen Teija, Taivalkoski
 • Tornberg-Karjalainen Mervi, Kuusamo
 • Vinkka Tuija, Taivalkoski

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Marko Säkkinen, varapuheenjohtajana Marjatta Pekkarinen ja sihteerinä talousjohtaja Esa Niinisalo.

 

Koillismaan Osuuskaupan edustajisto

Koillismaan Osuuskaupan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 50 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta. Tasapuolisuuden takaamiseksi Koillismaan Osuuskaupan toimialue on jaettu viiteen äänestysalueeseen: Kuusamon jäsenalue, Posion jäsenalue, Taivalkosken jäsenalue, Kemijärven jäsenalue sekä Salla-Savukoski-Pelkosenniemen jäsenalue.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Koillismaa-Edustajisto-2017-2020

Kuusamon jäsenalue: Ervasti Matti, Ervasti Raija, Ervasti-Määttä Marita, Haataja Riikka, Haataja Tiina, Heikkinen Satu, Karjalainen Ville, Korpua Maarit, Kyyhkynen Pentti, Linjakumpu Seppo,  Miettinen Pauli, Mustonen Seppo, Norri Anne, Määttä Leila, Palosaari Reijo, Pohjola Maija-Liisa, Poussu Raimo, Ronkainen Vesa, Rontti Risto ja Säkkinen Juha

Taivalkosken jäsenalue: Hulkkonen Markku, Lahtinen Helena, Jaakkola Veikko, Peltoniemi Joonas, Ronkainen Rauni ja Väisänen Hilkka

Posion jäsenalue: Kallio Satu, Ruokamo Ilkka ja Majava Ari

Kemijärven jäsenalue: Kaisanlahti Tarja,  Majava Eino, Perttunen Kaisa, Pauna Liisa, Perälä Päivi, Rytilahti Helge ja Vihriälä Hannu

Salla-Savukoski-Pelkosenniemen jäsenalue: Kantola Hanna, Lappalainen Teija, Loisa Marja-Terttu, Salmijärvi Petteri, Vaarala Eero ja Vitikka Pekka

 

Koillismaan Osuuskaupan johtoryhmä

Operatiivisesta toiminnasta vastaa Koillismaan Osuuskaupan johtoryhmä, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluvat talousjohtaja, liiketoimintajohtaja, autokaupanjohtaja, marketkaupan ryhmäpäällikkö sekä talouspäällikkö.