Hallinto ja johto


Koillismaa tarjoaa asiakasomistajilleen kilpailukykyisten palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon

Koillismaan hallinto ja johto

Koillismaan Osuuskaupan asiakasomistajuus tuo mukanaan palvelujen ja etujen lisäksi omistajuutta. Jokainen osuuskauppaan liittynyt jäsen omistaa yhtä suuren osuuden Koillismaan Osuuskaupasta. Omistajan oikeutta jokainen voi käyttää vaaleissa, joilla valitaan edustajat päättämään yhteisistä asioista.

Kuluttajaosuuskunnan rooliin kuuluu luontevasti vastuullisuuden edelläkävijyys. Koillismaan Osuuskauppa mahdollistaa alueensa elinvoimaisuuden kehittymistä lähtökohtaisesti omalla kannattavalla toiminnallaan. Tutustu: Corporate Governance Statement

Koillismaan Osuuskaupan hallitus

Koillismaan Osuuskaupan hallituksen muodostavat toimitusjohtaja sekä hallintoneuvoston kalenterivuodeksi valitsemat neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntömääräisesti toimitusjohtaja. Hallituksen tehtävänä on päättää osuuskaupan tavoitteista, toimintasuunnitelmista, henkilöstöpolitiikasta, investoinneista, rahoitus- ja sijoitusperiaatteista sekä valvoa ja vastata liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Koillismaan Osuuskaupan toimintaa osuuskunnan sääntöjen ja hallintoelinten ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa strategian kehittämisestä ja uudistamisesta.

Koillismaan Osuuskaupan hallitukseen kuuluvat:  Ari Pöyliö (Kemijärvi), Hannu Ervasti (Taivalkoski), Mervi Tornberg-Karjalainen (Kuusamo),  Tomi Meriläinen (Kuusamo), Elina Lämsä (Posio) ja Eija Poikela (Salla). Hallituksen puheenjohtajana sääntömääräisesti toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä ja sihteerinä talousjohtaja Esa Niinisalo.

 

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvosto

Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu sääntöjen mukaan 15 jäsentä. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvosto pitää neljä kokousta vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteutumista sekä vahvistaa strategia ja numeeriset tavoitteet. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Hallintoneuvoston jäsenet lueteltuna alla.

 • Säkkinen, Marko, pj
 • Savukoski Jouko, varapj
 • Kostamo, Päivi
 • Peltoniemi, Kirsti
 • Väätäinen, Tiina
 • Jaakkola, Kari
 • Tallqvist, Pirjo
 • Ketola, Kirsti
 • Leinonen, Sauli
 • Säkkinen, Juha
 • Pudas, Leena
 • Hautala, Veli-Matti
 • Tolonen, Teija
 • Karjalainen, Ville

 

Koillismaan Osuuskaupan edustajisto

Koillismaan Osuuskaupan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 30 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta. Tasapuolisuuden takaamiseksi Koillismaan Osuuskaupan toimialue on jaettu viiteen äänestysalueeseen: Kuusamon jäsenalue, Taivalkosken jäsenalue, Posion jäsenalue, Kemijärven jäsenalue sekä Salla-Savukoski-Pelkosenniemen jäsenalue.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Koillismaa-Edustajisto-2021-2024

Kuusamon jäsenalue: Böök Kati, Ervasti Matti, Haataja Tiina, Hietala Sisko, Hokkanen Milja, Karjalainen Ville, Linjakumpu Seppo, Miettinen Pauli, Norri Anne, Poussu Raimo, Ronkainen Vesa, Rontti Risto, Suorajärvi Tanja, Säkkinen Juha

Taivalkosken jäsenalue: Käsmä Kati, Peltoniemi Joonas, Väisänen Hilkka

Posion jäsenalue: Majava Ari, Ruokamo Ilkka, Tuomivaara Marja

Kemijärven jäsenalue: Alatalo Paula, Kaisanlahti Tarja, Kulmunki Reijo, Pekkarinen Marjatta, Perttunen Kaisa, Vihriälä Hannu

Salla-Savukoski-Pelkosenniemen jäsenalue: Kantola Hanna, Lappalainen Teija, Salmijärvi Petteri, Vaarala Eero

Edustajistoon valitut löydät täältä: Koillismaan_valitut_2021.pdf

Koillismaan Osuuskaupan johtoryhmä

Operatiivisesta toiminnasta vastaa Koillismaan Osuuskaupan johtoryhmä, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluvat talousjohtaja, liiketoimintajohtaja, marketkaupan ryhmäpäällikkö sekä talouspäällikkö.