Tietosuoja Koillismaan Osuuskaupassa

Käsittelemme S-ryhmässä henkilötietoja voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin. Meillä on henkilötietoja henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja liikekumppaneistamme. Henkilötietoja ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero tai palvelun käytöstä kertyvä tieto. Olemme S-ryhmässä järjestäneet henkilötietojen käsittelyn eri henkilörekistereihin

Koillismaan Osuuskaupan tietosuojainformaatio

S-ryhmässä käsittelemme ja ryhmittelemme henkilötiedot niiden
käyttötarkoituksen mukaan. Rekisterinpitäjänä toimii se S-ryhmän yritys,
joka vastaa kyseisen henkilötiedon keruun ja käytön lainmukaisuudesta
ja turvallisuudesta sekä huolehtii rekisteröidyn oikeuksien
toteutumisesta.

Yleisen S-ryhmän tietosuojainformaation löydät tietosuojasivustoltamme https://s-ryhma.fi/tietosuoja. Tältä sivulta löydät tietoa sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, joka koskee vain osuuskauppaamme ja jossa toimimme rekisterinpitäjinä.

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuoja.koillismaa@sok.fi -
osoitteesta ja tietosuojasivustoltamme https://s-ryhma.fi/tietosuoja.