Eduskuntavaaliehdokkaiden selvä enemmistö alentaisi ruoan arvonlisäveroa tulevalla vaalikaudella


7.4.2015

Eduskuntavaalien ehdokkaista 64 prosenttia kannattaa elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista tulevalla vaalikaudella ja 33 prosenttia pitäisi niiden verotuksen ennallaan. Vain 2 prosenttia ehdokkaista haluaisi nostaa ruoan arvonlisäveroa. Tulos selviää SOK:n eduskuntavaaliehdokkaille teettämästä kyselystä.

Keskustan ehdokkaista jopa 66 prosenttia olisi valmiita laskemaan elintarvikkeiden arvonlisäveroa nykytasosta. SDP:n ehdokkaista sitä kannattaa 55 prosenttia ja kokoomuksen ehdokkaista 52 prosenttia. Varovaisimmin elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista kannattavat vihreiden ehdokkaat, joista vain 35 prosenttia laskisi elintarvikkeiden verotusta ensi vaalikaudella.

Eduskuntavaaliehdokkaat suhtautuvat myös kielteisesti arvonlisäverokantojen yhtenäistämiseen. Siinä luovuttaisiin eri verokannoista, kuten elintarvikkeiden alemmasta verokannasta. Ehdokkaista 66 prosenttia suhtautuu arvolisäverokantojen yhtenäistämiseen kielteisesti tai erittäin kielteisesti.

Päivittäistavarakaupan sääntelyn keventämiselle vahvaa tukea

Ehdokkailta kysyttiin, miten he toivovat kaupan alan sääntelyn kehittyvät tulevalla vaalikaudella aukioloaikojen, alkoholin vähittäismyynnin sekä kaavoituksen osalta.

Kauppojen aukiolosääntelyä keventäisi huomattavasti tai jonkin verran 65 prosenttia ehdokkaista. Alkoholin vähittäismyynnin osalta 57 prosenttia olisi valmis keventämään sääntelyä huomattavasti tai jonkin verran. Puolet eli 51 prosenttia ehdokkaista keventäisi myös kauppaa koskevan kaavoituksen sääntelyä.

Enemmistö vapauttaisi itsehoitolääkkeet ruokakauppoihin

Itsehoitolääkkeiden myynnin ruokakaupoissa turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa sallisi 58 prosenttia eduskuntavaaliehdokkaista.  Kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaista jopa 73 prosenttia sallisi itsehoitolääkkeiden myynnin osana ruokakauppojen valikoimia. Keskustan ehdokkaista 62 prosenttia ja SDP:n ehdokkaistakin puolet vapauttaisi itsehoitolääkkeet päivittäistavarakauppoihin.

Kielteisimmin vapauttamiseen suhtautuvat RKP:n ehdokkaat, joista 45 prosenttia sallisi itsehoitolääkkeiden myynnin ruokakaupoissa.

Kyselyn aihepiiri on esillä myös tänään tiistaina kello 18 Kauppakeskus Kaaressa Helsingissä järjestettävässä Yhteishyvän ja PAM:n yhteisessä vaalitentissä.

Otos on kerätty aikavälillä 20.2. – 9.3.2015 sähköpostitse ja puhelinhaastatteluin. Kyselyyn osallistui 486 eduskuntavaaliehdokasta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 33. Kyselyn toteutti SOK:n toimesta Aula Research. Lisätietoja tutkimuksesta antaa yhteiskuntasuhdepäällikkö Olli-Pekka Koljonen 050 337 4651.