Koillismaan Osuuskaupalla vahva tulos- ja investointivuosi. Toiminta kehittyi myönteisesti ja vakavaraisuus vahvistui.


14.4.2022

KOILLISMAAN OSUUSKAUPAN VUOSI 2021

KOILLISMAAN OSUUSKAUPALLA VAHVA TULOS-JA INVESTOINTIVUOSI. TOIMINTA KEHITTYI MYÖNTEISESTI JA VAKAVARAISUUS VAHVISTUI.

MYYNTI KASVOI 8,3 PROSENTTIA

Koillismaan Osuuskaupan veroton kokonaismyynti vuonna 2021 oli
107,1 miljoonaa euroa. Myynti oli 8,1 miljoonaa euroa (8,3 %) edellisvuotta korkeampi. Yksiköistä suhteellisesti eniten myynnit kasvoivat ABC Kuusamossa, Koillismaan Autossa, QStylessä, Sale Rukassa sekä ABC-kylmäasemilla. Liikevaihtoa kokonaismyynnistä kertyi 105,5 miljoonaa euroa ja operatiivista tulosta 1,38 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos heikkeni hieman vuoteen 2020 verrattuna. Tuloksen heikkeneminen johtui lähinnä vuoteen 2020 kohdistuvien kertaluontoisten koronatukien ja -huojennusten poistumisesta vuonna 2021. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,62 miljoonaa euroa. Liikekirjanpidon tilikauden ylijäämäksi muodostui 457 497,38 euroa.

Koillismaan Osuuskaupan toiminnan tulosprosentti oli 1,3 % liikevaihdosta (2 % v. 2020). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,0 % (9,0 % v. 2020). Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 32,2 % (30,7 % v. 2020). Koillismaan Osuuskaupan taloudellinen ja rahoituksellinen asema on vakaa.

TYÖNTEKIJÖITÄ PALKATTIIN LISÄÄ

Koillismaan Osuuskaupan palveluksessa oli vuoden 2021 aikana keskimäärin 312 työntekijää (vakituisia 178 ja tilapäisiä 134). Henkilöstön määrä lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosittaisen työtyytyväisyystutkimuksen arvosanat paranivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.

MERKITTÄVÄ INVESTOINTIVUOSI

Koillismaalle ja Itä-Lappiin toteutetut tilivuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,4 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen uudistamisiin ja peruskorjauksiin sekä kalustohankintoihin. Suurimpia investointeja olivat Prisma Kuusamon, S-market Joki-Jussin ja ABC Kemijärven peruskorjaukset.

ASIAKASOMISTAJIEN MÄÄRÄ PIENENI HIEMAN, MUTTA MAKSETTUJEN BONUSTEN MÄÄRÄ KASVOI.

Koillismaan Osuuskaupalla 13 887 asiakasomistajaa 31.12.2021 (- 0,5 %). Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana yhteensä 461 nettovähennyksen ollessa 67 asiakasomistajaa. Bonusta ja maksutapaetua maksettiin asiakasomistajille 2,4 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2020).

STRATEGIAN MUKAISTA KEHITYSTÄ

Tilivuoden kehitys vastasi strategiakauden 2019-2022 tavoiteasetantaa. Strategiakauden aikana Koillismaan Osuuskaupan myynti on kasvanut ja talous vahvistunut. Tilivuoden aikana toimintatapoja ja työn tehokkuutta kehitettiin. Henkilöstökustannuksissa on saavutettu huomattavaa toiminnan tehostamista. Tehokkuus on kasvanut erityisesti keskitetyn työvuorosuunnittelun ja prosessien kehittämisen johdosta.

S-ryhmän yhteistä Laadun kolmiloikka-hanketta jatkettiin. Tavoitteelliseen myynnin johtamiseen panostettiin esillepanoja ja viestintää kehittämällä. Kaikissa market-ketjuissa ollaan vähintään S-Ryhmän kilpailustrategian mukaisessa hintatasossa. Ruoan verkkokauppaa kehitettiin voimakkaasti.

HIILINEGATIIVISEKSI VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

Koillismaan Osuuskauppa huomioi vastuullisuuden kaikessa liiketoiminnassaan. Kaikki käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Osa energiasta tuotetaan itse aurinkopaneeleiden avulla. Toimipaikoissa hyödynnetään led -valaisimia ja lauhdelämmön talteenottoa. Toimenpiteiden avulla energiankulutus on pienentynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Toimipaikkojen kylmälaitteita uusitaan ympäristöystävällisiksi hiilidioksidi -laitteiksi. Koillismaan Osuuskaupan tavoite on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä.

VAHVAT KASVUODOTUKSET MYÖS JATKOSSA

Vuoden 2021 positiivinen tuloskehitys on jatkunut myös alkuvuonna 2022. Talouden epävarmuustekijöistä huolimatta Koillismaan Osuuskauppa uskoo talousalueen ja Koillismaan Osuuskaupan kehityksen jatkuvan edellisten vuosien tapaan positiivisena myös tulevaisuudessa. Koillismaan Osuuskaupan vuoden 2022 tavoitteet ovat, että tuloksemme säilyy selkeästi positiivisena, henkilöstön työtyytyväisyys kehittyy edelleen myönteisesti ja että vahvistamme asemaamme toimialueemme market -kaupan markkinajohtajana. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja uusi strategia työstetään valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Tulemme myös jatkamaan rooliamme maakunnallisena kehittäjänä. Kuluvana vuonna uudistetaan mm. S-market Erätuli ja Sale Savukoski. 2000 -luvulla Koillismaan Osuuskaupan kokonaisinvestoinnit toimialueelleen Koillismaalle ja Itä-Lappiin ovat olleet yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.