Koillismaan Osuuskaupan uusi edustajisto on valittu – äänestysaktiivisuus jälleen S-ryhmän kärkitasoa


7.4.2021

Koillismaan Osuuskaupan vaaleissa annettiin 4669 ääntä, mikä on 391 kpl enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Äänestysaktiivisuus säilyi S-ryhmän kärkijoukossa ollen 34,2 %. Uuden edustajiston toimikausi on v. 2021-2024.

Edustajistoon valittiin 30 ehdokasta, joiden tehtävänä on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.

Vaalin ääniharava oli Hilkka Väisänen Taivalkoskelta 220 äänellä. Muita suuren äänisaaliin keränneitä ehdokkaita olivat Risto Rontti, Seppo Linjakumpu ja Ville Karjalainen Kuusamosta, Marja-Leena Tuomivaara Posiolta ja Petteri Salmijärvi Sallasta. Kemijärven jäsenalueelta eniten ääniä keräsi Tarja Kaisanlahti. Valittu edustajisto jakautuu tasan eri sukupuolten välillä. Alle 50 -vuotiaita jäseniä uudessa edustajistossa on n. kolmasosa.

Jäsenillä todellista valtaa

Koillismaan Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.

Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tyypillisesti edustajiston jäsenistä. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Ehdokasasettelun yhteydessä kaikilta ehdokkailta kysyttiin heidän paikallistoiveitaan, eli niitä ajatuksia, joita he valituksi tulleessaan haluaisivat edistää. Myös muut osuuskaupan jäsenet saivat esittää omia paikallistoiveitaan evästykseksi tuleville osuuskauppapäättäjille.

Lukuisat paikallistoiveet kertovat, että Koillismaan osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehityksessä. Paikallistoiveet toimivat hyvänä evästyksenä tulevalle edustajistolle ja hallintoneuvostolle heidän työssään. Uuden edustajiston ensimmäinen kokous järjestetään kuluvan huhtikuun loppupuolella. Vaaliarvonnan voittajiin tullaan olemaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja: Esa Niinisalo, p. 040 5930873