S-ryhmä: Kiertotalouden edelläkävijyys vaatii kierrätysloikan


5.6.2017

”Suomen kierrätysaste on Pohjoismaiden heikoin, eli noin 40 prosenttia. Kierrätysasteen on parannuttava, jotta voimme nousta kiertotalouden edelläkävijäksi. Kierrätysasteen nostaminen Suomen tavoittelemaan 50 prosenttiin vaatii kaikkien toimijoiden yhteisiä ponnisteluita”, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen sanoo.

S-ryhmä kysyi suomalaisilta, mikä saisi heidät kierrättämään enemmän. Kyselyn mukaan ihmiset kaipaavat helppoutta kierrättämiseen. Nyt Yhteishyvä julkaisee kierrätysoppaan, joka tarjoaa käytännön kierrätysvinkkejä jokaiselle kotitaloudelle.

Enemmän kiertoon

Kyselyn vastausten perusteella muun muassa pullot, tölkit, lasi sekä paperi ja kartonki päätyvät kotitalouksissa useimmiten kierrätykseen. Vastaajista pulloja ja tölkkejä kierrätti peräti 97 prosenttia, lasia 88 prosenttia ja paperia sekä kartonkia yli 85 prosenttia. Biojätteen kierrätys on selvästi alhaisempaa: vain 62 prosenttia vastaajista laittaa biojätteen kiertoon. Myös muovinkierrätyksessä on vielä paljon mahdollisuuksia: muovia kertoo kierrättävänsä 38 prosenttia vastaajista.

Kierrätystä haittaa esimerkiksi se, että vastaajien kodeista ei löydy riittävästi tilaa lajittelulle. Lisäksi osalle vastaajista kierrätyspisteet ovat liian kaukana. Yli kolmasosa vastaajista näkee, että kierrätystä helpottaisivat siihen suunnitellut palvelut.

– Meille on tärkeää, että voimme omalta osaltamme innostaa kuluttajia kierrättämään. Muun muassa biojätteen kierrätysasteen nostamisessa on paljon potentiaalia. Biojätteestä saadaan esimerkiksi bioetanolia, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, Rankinen pohtii.

Kierrätystä helpottavat S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä olevat noin 400 Rinki-ekopistettä, joissa kerätään kartonki- lasi- ja metallipakkauksia ja paperia. Muovia kerätään noin 200 ekopisteessä.

Nuoret ratkaisemaan jäteongelmaa

S-ryhmä järjestää ensi syksynä nuorille suunnatun ideariihen, kierrätyshautomon, jossa pohditaan uusia kierrätysratkaisuja.

– Haluamme nyt mukaan ne, jotka joutuvat maksamaan laskun ilmastonmuutoksesta, jos mitään ei tehdä. Uskomme, että voimme saada uudelta sukupolvelta tuoreita ideoita kierrätyksen helpottamiseksi, Rankinen toteaa.

S-ryhmä hakee nuorten kierrätyshautomolle yhteistyökumppaneita.

– S-ryhmä tai sen asiakasomistajat eivät voi yksin nostaa Suomea kierrätyksen kärkimaaksi, mutta yhdessä voimme saada paljon aikaan, toteaa Rankinen.