S-ryhmän ilmastotavoitteet ovat nyt tieteellisesti todennetut


7.5.2019

S-ryhmä on asettanut kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka käsittävät oman toiminnan lisäksi S-ryhmän arvoketjun. Tavoitteet on nyt hyväksytty The Science Based Targets -aloitteessa, jonka taustalta löytyvät muun muassa ympäristöasioiden tutkimukseen keskittynyt World Resources Institute WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF ja YK:n piirissä syntynyt yritysjohtajien UN Global Compact -aloite.

S-ryhmän tavoitteena on vähentää omia ilmastopäästöjään 40 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2025. Vuoden 2030 loppuun mennessä vähennystavoite on peräti 60 prosenttia. Vuoden 2018 lopussa ryhmä oli yltänyt jo 38 prosentin vähennysmäärään.

Omien vähennystoimiensa lisäksi S-ryhmä on käynnistänyt Iso Juttu -ilmastokampanjan, jonka tavoitteen on koota yhteen S-ryhmän kumppaniyritykset ja vähentää yhdessä ilmastoa lämmittäviä päästöjä miljoona tonnia vuoteen 2030 mennessä.

SBT-aloitteen tarkoituksena on auttaa kunnianhimoisia yrityksiä toteuttamaan ilmastotavoitteitaan. Yritysten tavoitteiden voidaan todeta olevan tieteeseen perustuvia, jos ne ovat linjassa viimeisimmän ilmastotieteellisen tutkimuksen kanssa.

Tuoreimman tutkimustiedon mukaan vaarallisia ilmastomuutoksia on mahdollista torjua vain, jos ilmaston maailmanlaajuinen lämpeneminen rajoitetaan selvästi alle kahteen asteeseen ja jos samalla tavoitellaan muutoksen pitämistä alle 1,5 asteessa.