S-ryhmän ruokakaupan myyntivolyymi kasvoi alkuvuonna


6.8.2015

S-ryhmässä toteutettujen kulusäästöjen ja toiminnan tehostamisen ansiosta kaupparyhmän tammi-kesäkuun operatiivinen tulos parani hieman viime vuodesta. Vähittäismyynti oli 5,2 miljardia euroa, eli euromääräisesti myynti laski hieman.

S-ryhmän tammi-kesäkuun 2015 yhteenlaskettu operatiivinen tulos oli 73 miljoonaa euroa, kun vuonna 2014 vastaavaan aikaan se oli 62 miljoonaa euroa.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli puolestaan 3,3 miljoonaa euroa oltuaan edellisvuonna 1,0 miljoonaa euroa.

S-ryhmä on pärjännyt hyvin ottaen huomioon vaikean talous- ja markkinatilanteen. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä korostaa, että alkuvuonna marketkaupassa aloitettu halpuuttaminen on pitkäjänteinen strateginen muutos, jota toteutetaan tinkimättömästi osuustoiminnallisen tarkoituksemme mukaisesti.

– Olemme erittäin tyytyväisiä tammikuussa alkaneen halpuuttamisen ensimmäiseen vaiheeseen. Halpuuttaminen on kohdistunut vahvasti kotimaisiin suosikkituotteisiin, mikä on kääntänyt koko S-ryhmän ruokakaupan myynnin kotimaisuusasteen alkuvuonna nousuun. Oman toimintamme tehostamisella aikaansaatu lievä tulosparannus mahdollistaa halpuuttamisen jatkamisen, pääjohtaja Heikkilä painottaa.

Halpuuttamisen myötä S-ryhmän päivittäistavarakaupan asiakasmäärä ja myyntivolyymi kasvoivat Suomessa, vaikka laskeneiden hintojen vuoksi päivittäistavarakaupan euromääräinen myynti laski 0,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

S-ryhmän koko vuoden operatiivisen tuloksen odotetaan toteutuvan edellisvuoden tasoisena. Tulos on kuitenkin riippuvainen talouden yleisestä kehityksestä. Kaupan liitto arvioi, että kaupan alan vaikeat ajat jatkuvat vielä tänä ja ensi vuonna.  

– Uuden hallituksen tähänastisilla päätöksillä kotimarkkinoiden ja kaupan elpymisen kipeästi tarvitsema kuluttajien ostovoima ei vahvistu. Hyvin vaikeassa taloustilanteessa yhteiskuntasopimus toisi kaivattua vakautta, ja välttyisimme puolentoista miljardin euron lisäveronkorotuksilta ja leikkauksilta. Ne olisivat tässä tilanteessa entistäkin pahempaa myrkkyä ostovoimalle ja iskisivät rajusti myös kauppaan. Jos yhteiskuntasopimusta ei solmita, jäämme myös ilman hallituksen lupaamia miljardin euron tuloveron kevennyksiä, Heikkilä toteaa.

S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli 5 248 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2015. Euromääräinen myynti laski 4,0 prosenttia.

Alueosuuskauppojen vähittäismyynti laski 3,7 prosenttia vuoden 2014 tammi-kesäkuuhun verrattuna ja oli 4 883 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 93,0 prosenttia ja SOK-yhtymän 7,0 prosenttia.

S-ryhmä investoi alkuvuonna 281 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kohde oli Sipooseen rakentuva päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus, johon investoitiin alkuvuonna 62 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 vastaavaan aikaan investoinnit olivat 239 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli 1 644. Määrä kasvoi kolmella toimipaikalla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

 

Tiivistelmä:

S-ryhmän myynti ja taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2015

S-ryhmä kokonaisuudessaan

 • S-ryhmän veroton vähittäismyynti tammi-kesäkuussa 2015 oli 5 248 miljoonaa euroa (ed. v. 5 468 milj. euroa).
 • Vähittäismyynti laski 4,0 prosenttia.
 • S-ryhmän tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 78,8 miljoonaa euroa (ed. v. 122,2 milj. euroa). Viime vuoden vertailulukua nostivat S-Pankin ja LähiTapiola Pankin fuusiovoitto sekä kiinteistöjen myyntivoitot.
 • S-ryhmän operatiivinen tulos oli 73,3 miljoonaa euroa (ed. v. 62,1 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 280,6 miljoonaa euroa (ed. v. 238,9 milj. euroa).
 • Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 43 828 (ed. v. 45 942). S-ryhmä työllistää kuluvana vuonna yhteensä noin 14 000 kesätyöntekijää ja Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoittelijaa.
 • Toimipaikkojen kokonaislukumäärä 30.6.2015 oli 1 644 (ed. v.1 641)

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 3 431,7 miljoonaa euroa (ed. v. 3 571,2 milj. euroa).
 • Liikevaihto laski 3,9 prosenttia.
 • SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 5,3 miljoonaa euroa (ed. v. 35,4 milj. euroa).
 • SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli 3,3 miljoonaa euroa (ed. v. 1,0 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 33,7 miljoonaa euroa (ed. v. 42,9 milj. euroa).
 • SOK-yhtymän henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 8 737 (ed. v. 9 706 henkilöä).

 

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 1–6/2015 (alv 0 %)

 

 

 

Milj. euroa

Marketkauppa*

3 625,7

Rautakauppa

95,9

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

786,8

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

137,1

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

382,3

Auto- ja autotarvikekauppa

155,5

Maatalouskauppa

56,7

Muut

7,6

Yhteensä

5 248

* Sisältää lähialueiden (Baltia ja Pietari) vähittäismyynnin.

 

Marketkauppa

S-ryhmän marketkaupan vähittäismyynti oli 3 626 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2015. Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden sekä muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit sekä Suomessa että lähialueilla. Myynti laski 2,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Erikseen tarkasteltuna koko S-ryhmän Suomen päivittäistavarakaupan myynti laski 0,9 prosenttia ja oli 3 183 miljoonaa euroa. Myynnin lasku vastaa markkinan yleistä kehitystä. Käyttötavarakauppa puolestaan laski Suomessa 8,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 549 miljoonaa euroa.

Taloudellisen matalapaineen jatkuminen on korostanut hinnan merkitystä myös päivittäistavarakaupan puolella entisestään. Vastatakseen asiakasomistajien tarpeeseen S-ryhmän ruokakaupat aloittivat tammikuussa ruoan hinnan systemaattisen ja pysyvän halpuuttamisen. Tammikuussa Prismoissa alennettiin yli 400 tuotteen hintaa. Toukokuussa halpuuttaminen eteni myös S-marketeihin ja pienmyymälöihin. Tähän mennessä noin 1000 asiakkaille tärkeän elintarvikkeen hintaa on laskettu.

Marketkaupan toimipaikkojen lukumäärä lisääntyi viime vuoden lopusta viidellä toimipaikalla ja kesäkuun lopussa niitä oli yhteensä 925.

Rautakauppa

S-ryhmän rautakauppaan kuuluvat Kodin Terra- ja S-Rauta-ketjut. Rautakaupan vähittäismyynti oli 96 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2015. Myynti laski vaikeassa markkinatilanteessa 12,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. S-Raudan myynteihin on laskettu mukaan toimipaikoissa harjoitettavan maatalouskaupan vähittäismyynti. Rautakaupan toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa 23.  

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

S-ryhmän liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa hoitaa ABC-ketju. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan vähittäismyynti laski alkuvuonna 10,2 prosenttia. Myynnin lasku johtui pitkään jatkuneesta polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen alenemisesta. ABC-liikennemyymälöiden ravintolakaupan myynti kasvoi 1,5 prosenttia. Toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa 237 ja kaikki S-ryhmän jakelupisteet huomioiden 441.

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan vähittäismyynti laski 9,5 prosenttia. Sokos-tavarataloja oli kesäkuun lopussa 19 (sis. verkkokaupan), Emotion-myymälöitä 34 ja Marks & Spencer-myymälöitä viisi.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels sekä lukuisat ravintolaketjut. Liiketoiminta-alueen vähittäismyynti pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 382 miljoonaa euroa.

Hotelleja oli kesäkuun lopussa 64 ja erillisiä ravintolatoimipaikkoja 252. Kun otetaan huomioon muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat yksiköt, ravintolatoimipaikkoja oli yhteensä 746.

Lähialueet (Baltia ja Pietari)

Lähialueiden liiketoimintojen vähittäismyynti oli 250 miljoonaa euroa, jossa on laskua 14,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Venäjän heikentyneestä ruplan valuuttakurssista johtuen myynti laski erityisesti Pietarissa. 

Pankkitoiminta

S-Pankki-konsernin liiketulos tammi-kesäkuulta oli 12,2 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 14,3 prosenttia.

S-Pankilla oli kesäkuun lopussa vajaat 2,8 miljoonaa asiakasta ja heillä oli käytössään 1,7 miljoonaa S-Pankin kansainvälistä maksukorttia. Verkkopankin käytön ja mobiiliasioinnin mahdollistavat pankkitunnukset olivat käytössä noin 1,6 miljoonalla asiakkaalla.

S-Pankin talletuskanta oli kesäkuun lopussa yhteensä 4 088,0 miljoonaa euroa ja antolainaus yhteensä 2 717,6 miljoonaa euroa. S-Pankki-konsernin sijoittamiseen ja varainhoitoon liittyvät palvelut tuottavan FIMin hallinnoitavat varat (AuM) olivat kesäkuun lopussa yli 6 193,9 miljoonaa euroa.

S-Pankki on Suomen ainoa kauppapankki. Sen tavoitteena on tehdä arjen rahankäytöstä helppoa. Tämä korostuu erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämisessä, josta kaupan ja pankin asiakkuuden yhdistävä S-ryhmän älypuhelinsovellus, S-mobiili, on erinomainen esimerkki. Kansainvälisestikin palkittua sovellusta kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveita tarkasti kuunnellen. Esimerkiksi tammikuusta 2015 lähtien S-mobiilissa on voinut siirtää S-ryhmässä tehdyistä ostoksista maksettavan Bonuksen säästöön rahastoon. S-mobiili oli kesäkuun 2015 loppuun mennessä ladattu lähes 450 000 puhelimeen tai tablettiin.

Asiakasomistajuus

Asiakasomistajat eli osuuskauppojen jäsenet omistavat S-ryhmän osuuskaupat, muita omistajia niillä ei ole. Asiakasomistajuus on S-ryhmän tapa toteuttaa osuustoiminnallista yritysmuotoaan ja tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen.

S-ryhmän osuuskauppojen jäsenmäärän kasvu jatkui alkuvuonna. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi tammi-kesäkuussa 34 465 uutta asiakasomistajaa. Kesäkuun lopussa asiakasomistajien kokonaislukumäärä oli 2 180 151.

 

SOK-yhtymän osavuosikatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan 20.8. osoitteessa www.s-kanava.fi