S-ryhmän vastuullisuuskatsaus vuodelta 2010 on ilmestynyt


20.5.2011

Onko energiankulutus saatu lasku-uralle? Kuinka luomutuotteiden myynti on S-ryhmän ruokakaupoissa kehittynyt?
 

Näihin kysymyksiin, kuten myös lukuisiin muihin vastuullisuuteen liittyviin teemoihin saat vastauksen juuri valmistuneesta S-ryhmän vastuullisuuskatsauksesta. Kurkistamme katsauksessa S-ryhmätasoiseen vastuullisuustyöhön eri toimialoilla vuoden 2010 mittaan tapahtuneiden kehityshankkeiden ja uudistusten kautta.

Asiat on ryhmitelty muutaman ison yläotsikon alle: talouteen, henkilöstöön, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöasioihin liittyvät käytännön esimerkit avaavat arjen tekemisten merkitystä suuremassa mittakaavassa.

– Osuuskaupoilla on jo lähes kaksi miljoonaa omistajaa, osuuskaupan jäsentä. Jos kolme neljäsosaa suomalaisista käyttää palveluitamme, voi jo hyvin sanoa, että toimintamme vaikuttaa vahvasti myös suomalaiseen arkeen.  Tämä vastuu haastaa meitä toimimaan jatkuvasti paremmin, palautteen kautta kehittyen ja parhaista käytännöistä oppia ottaen, S-ryhmän vastuullisuudesta vastaava johtaja Suso Kolesnik painottaa.

Verkkoversiona S-kanavalla julkaistun vastuullisuuskatsauksen loppuun on koottu taulukkoliite, jossa valitut tunnusluvut esitetään kolmen vuoden aikasarjana. Kuinka monta alumiinitölkkiä palautettiin keräyspisteisiimme viime vuoden aikana ja mikä oli ympäristömerkittyjen tuotteiden myynti? Lue S-kanavalta löytyvästä vastuullisuuskatsauksesta.