Sale Pyhän rakentaminen lykkääntyy


7.8.2023

Koillismaan Osuuskaupalle myönnetystä rakennusluvasta on valitettu hallinto-oikeuteen

Koillismaan Osuuskauppa tiedotti helmikuussa rakentavansa uuden kaupan Pelkosenniemen Pyhätunturille. Noin 2,5 miljoonan euron investointi oli tiedotteessa ilmoitettu toteuttavaksi siten, että Sale Pyhä avaa ovensa loppuvuoden 2023 aikana.

Sale Pyhän rakentaminen lykkääntyy, koska Koillismaan Osuuskaupalle 22.5.2023 myönnetystä rakennusluvasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pelkosenniemen rakennustarkastaja on lupaharkinnan yhteydessä katsonut valittajan naapurikuulemisen yhteydessä tekemän muistutuksen perusteettomaksi. Myös Pelkosenniemen rakennuslautakunta on hylännyt valittajan tekemän oikaisuvaatimuksen asiassa. Koillismaan Osuuskauppa on rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimukseen antamassaan vastineessa katsonut valittajan väitteet perusteettomiksi.

”On harmillista, että kaupan rakentaminen tulee viivästymään suunnitellusta. Pyhätunturin alueen kehitys on viime vuosina ollut hienoa. Haluamme osaltamme vastata mahdollisimman pian kasvaneeseen tunturialueen palveluiden tarpeen kysyntään. Helmikuussa julkaistun investointipäätöksen jälkeen olemme saaneet paljon positiivista palautetta uuden vähittäiskaupan rakentamisesta Pyhälle. Kauppa tulee palvelemaan sekä matkailijoiden että Pelkosenniemen asukkaiden kasvavia tarpeita. Saamme säännöllisesti kyselyjä kaupan valmistumisajankohtaan liittyen. Nyt olemme pakotettuja lykkäämään rakentamista valituksen käsittelyajan yli. KVR-urakkasopimus kohteen rakentamisesta on allekirjoitettu RKP Poukkula Oy:n kanssa, ja urakoitsija tulee aloittamaan rakentamisen välittömästi rakennusluvan lainvoimaistumisen jälkeen” toteaa Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä.