SOK:n Heikkilä: Budjettiriihen huomio kotimarkkinoihin


28.8.2014

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä vetoaa maamme hallitukseen, jotta se pidättäytyisi budjettiriihessä kaikista uusista kuluttajien ostovoimaa heikentävistä päätöksistä. Huomion pitää nyt olla kotimarkkinoiden luottamuksen kasvattamisessa.

– Palvelualojen ja kaupan tulevaisuuden näkymät ovat erittäin synkät. Kauppa odottaa nyt hallitukselta määrätietoisia toimenpiteitä, jotta talouden apatia saadaan kotimarkkinoilla käännettyä ja työpaikat säilytettyä, Heikkilä korostaa.

Negatiivisena esimerkkinä pääjohtaja Heikkilä nostaa hallituksen aikeet jälleen korottaa kuluttajien ja palvelualojen sähköveroa, ja muistuttaa, että tällä vaalikaudella ostovoimaa on jo nakerrettu yli 5 miljardin veron korotuksilla.

Suomi tarvitsee nyt palvelualojen tulevaisuusohjelman

Pääjohtaja Heikkilä toivoo, että hallitus ottaisi palvelualojen tulevaisuuden vakavasti ja esittää käynnistettäväksi erillisen palvelualojen tulevaisuusohjelman.

Heikkilä hahmottelee kolmiosaista palvelualojen tulevaisuusohjelmaa, joka koostuisi kolmesta kokonaisuudesta: kuluttajien ostovoimaa ja yritysten kasvua tukevasta verotuksesta, kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja yritysten kasvuedellytyksiä haittaavan sääntelyn keventämisestä sekä teknologian hyödyntämiseen kannustavan toimintaympäristön rakentamisesta.

– Talouskasvun aikaansaamiseksi olisi tunnustettava kotimarkkinoiden ja palvelualojen merkitys. Talouspolitiikassa tarvitaan nyt uusi elvyttävämpi ote, jotta Suomi saadaan uuteen nousuun.

 

Lisätietoja: SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä, 010 76 80200

—-

Palvelualojen tulevaisuusohjelma

Pääjohtaja Taavi Heikkilä esittää kokonaisvaltaista, yksityisten palvelujen ja kaupan toimintaedellytyksiä vahvistavaa tulevaisuusohjelmaa, joka tukee palvelualoja ja poistaa niiden kasvun esteitä.

Tulevaisuusohjelma koostuisi kolmesta osa-alueesta:

1)Kuluttajien ostovoimaa ja yritysten kasvua tukevasta verotuksesta, 2) valinnanmahdollisuuksia ja yritysten kasvuedellytyksiä haittaavan sääntelyn vapauttamisesta sekä 3) teknologian hyödyntämiselle suosiollisen toimintaympäristön luomisesta

Ohjelman konkreettisia toimenpiteitä olisivat mm.

  • Kuluttajien ostovoimaa tukevat veroratkaisut
  • Ruoan arvonlisävero laskeminen lähemmäksi eurooppalaista keskitasoa
  • Kaupan sähkövero laskeminen teollisuuden tasolle
  • Reseptivapaiden lääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupassa
  • Alkoholimyynnin vapauttaminen asteittain
  • Kaupan ja ravintoloiden aukioloaikojen vapauttaminen

Suomalaisten palveluyritysten toimintaedellytyksiä teknologian hyödyntämisessä on edistettävä mm. koulutusjärjestelmän oppisisältöjä ja oppimismenetelmiä uudistamalla. Lisäksi palvelualoille on luotava laaja-alaisia, eri tahot yhteen kokoavia teknologian kehitysohjelmia ideoiden tehokkaaksi kaupallistamiseksi.