Tuhansien tekstiilitehtaiden maa


24.4.2014

SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kävi huhtikuun lopulla tutustumassa bangladeshilaisten tekstiilitehtaiden arkeen.

S-ryhmässä on valmistutettu tuotteita Bangladeshissa vuodesta 2007 saakka. Tavarantoimittajan ilmoittaman alkuperämaan mukaan kaikista S-ryhmässä myytävistä vaatteista noin 2 % on valmistettu Bangladeshissa. Alusta asti yhteistyökumppanin valinnassa on arvioitu heidän toimintaansa sosiaalisen vastuun osalta.

S-ryhmä on mukana BSCI:ssä, joka on kansainvälinen sosiaalisen vastuun valvontajärjestelmä. BSCI:n periaatteiden toteutumista seurataan riippumattoman osapuolen toteuttamien auditointien avulla. Lisäksi yhteistyökumppanimme Bangladeshissa tekee kaikille tavarantoimittajillemme säännöllisiä arviointeja niin sosiaalisen kuin ympäristövastuun ja palo- ja rakennusturvallisuuden osalta.

Vastuullisuusasioiden kehittämiseksi on tärkeää tutustua myös omin silmin yhteistyökumppaneiden toimintaan. Matkallani Bangladeshiin halusin saada käsityksen siitä, miten tehtaiden johto suhtautuu työntekijöiden oikeuksiin ja miten henkilöstön työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus ovat kehittyneet. Yhteistyökumppaneille on tärkeä viesti, että olemme tukena heidän toimintansa kehittämisessä.

Palkka puhuttaa

Viime vuosien aikana tärkein kehittämiskohde Bangladeshin tekstiiliteollisuudessa on ollut minimipalkan taso. Minimipalkka Bangladeshissa nousi huomattavasti vuoden 2013 lopussa, noin 29 eurosta 50 euroon kuukaudessa.

Palkkaa tulee tarkastella useammasta näkökulmasta. Ensinnäkin on tärkeää, että minimipalkka kehittyy tasolle, joka turvaa riittävän toimeentulon. Palkkaukseen vaikuttavat myös tuotteiden erilaiset laatuvaatimukset ja työntekijöiden osaaminen sekä kokemus. Tehtaan johdolta saamieni tietojen mukaan käymissäni tehtaissa kokeneille työntekijöille maksetaan suurempaa palkkaa.

Yhteistyömme kautta tuomme oman panoksemme tehtaiden mahdollisuuksiin maksaa myös minimipalkan ylittävää palkkaa. On kuitenkin muistettava, että yhdellä tehtaalla on useita ostajia, ja meidän osuutemme tehtaan tuotantokapasiteetista vaihtelee 1­–10 prosentin välillä. BSCI-audiointien avulla voimme varmistaa, että palkanmaksu noudattaa minimitasoa tai ylittää sen.

Työtä turvallisuuden eteen

Bangladeshin tuhoisien tehdasonnettomuuksien jälkeen maassa on perustettu useita aloitteita tehtaiden palo- ja rakennusturvallisuuden parantamiseksi. Näistä yksi on Accord-niminen aloite, joka keskittyy rakennus- ja paloturvallisuuteen, mutta ei tehtaiden työolosuhteisiin, kuten työaika- tai palkkausasioihin.

Bangladeshilainen yhteistyökumppanimme on ottanut jo viime vuonna käyttöön oman Safety Task Force (STF) -arviointimallin sekä perustanut tiimin, jossa on sähkö- ja rakennustekniikan sekä paloturvallisuuden asiantuntijoita. Tiimi tekee tehtaille ensin ennakkoarvioinnin, jonka jälkeen vuorossa ovat tarkemmat mittaukset ja tarkastukset. Kaikille S-ryhmän bangladeshilaisille tavarantoimittajille on tehty STF-mallin mukaiset tarkastukset ja niiden pohjalta ohjeistukset korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.  Osalla tehtaista neuvontaa ja opastusta on tehty jopa viikoittain.

Tämän työn kautta aikaansaadut konkreettiset muutokset olivat selkeästi nähtävissä tehtaille tekemillämme vierailuilla. Esimerkiksi kaikki sähköjohdot oli suojattu, sähkökaapit kansitettuja ja lukittuja, poistumistiet selkeästi merkittyjä ja jopa uusia poistumisteitä oli rakennettu. Tehtaissa oli jokaisessa kerroksessa vastuuhenkilöt paloturvallisuuden ja ensiavun osalta.  Vierailemamme tehtaat olivat myös suhteellisen uusia ja hyväkuntoisia tehdasrakennuksiksi tarkoitettuja rakennuksia.

Vastuullisuustyö jatkuu

Nyt olemme nähneet omin silmin millaiset olot meille tuotteita valmistavilla tehtailla on, ja miten työkalumme turvallisuuden ja työolojen varmistamiseksi toimivat käytännössä. Seuraavaksi arvioimme onko palo- ja rakennusturvallisuusaloite Accordiin sitoutuminen meille tarpeen, vai onko se päällekkäistä nykyisten toimenpiteiden kanssa. Uskon, että tulevaisuudessa palo- ja rakennusturvallisuusasiat ovat joka tapauksessa osa tehtaille tehtäviä muita tarkastuksia.

Panostamme jatkossakin läpinäkyvän tiedon tuottamiseen tuotteiden alkuperästä ja tehostamme tuoteketjujen valvontaa laajasti eri vastuullisuusnäkökohtien osalta. Myös työntekijöiden järjestäytymisoikeuden kunnioittaminen ja ympäristöasiat ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Tulemme käymään keskusteluja suomalaisten Bangladeshissa tuotteita valmistuttavien tavarantoimittajien kanssa ja konkretisoimaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet. Työtä on siis jatkettava edelleen pitkäjänteisesti.