TuuliWatti Oy investoi 400 miljoonaa euroa tuulisähkön tuotantoon


7.6.2011

St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n yhdessä omistama TuuliWatti investoi lähivuosina 400 miljoonaa euroa teolliseen tuulivoiman tuotantoon. TuuliWatin mittava investointiohjelma käynnistyy jo tänä kesänä Simon tuulipuiston rakentamisella.  Vuoden loppuun mennessä valmistuva 18 MW:n tuulipuisto merkitsee noin 10 prosentin lisäystä Suomen nykyiseen tuulivoimakapasiteettiin.  Vastaavia hankkeita on tavoitteena aloittaa lähitulevaisuudessa eri puolilla maata, muun muassa Iissä, Tervolassa, Virolahdella, Salossa ja Porissa.

Suomen virallinen tavoite on saavuttaa 6 terawattitunnin tuulivoiman vuosituotanto vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsisi, että tuulivoimalla tuotettaisiin alle 10 vuoden päästä jo noin 6 prosenttia kaikesta maassamme kuluvasta sähköstä.

"TuuliWatilla on selkeä tavoite: yhtiö haluaa olla yksi Suomen suurimmista teollisen tuulivoiman tuottajista. Lähivuosina olemme valmiita investoimaan tuulipuistojen rakentamiseen noin 400 miljoonaa euroa. Suunnitelmien toteutuessa tulemme parhaimmillaan tuottamaan jopa viidenneksen kaikesta Suomen tuulivoimasta", TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja ja St1 Oy:n uusiutuvan energian johtaja Jari Suominen kertoo.

Simon tuulivoimalat valmistuvat jo tänä vuonna

TuuliWatti rakentaa voimalansa maa-alueille.Oulu-Kemi-valtatien varteen valmistuvan Simon tuulipuiston 30 miljoonan euron investoinnilla tuotetaan sähköä 11 000 kotitalouden tarpeisiin. Investointiohjelma jatkuu Iihin ja Tervolaan rakennettavilla tuulipuistoilla, joiden on tavoitteena olla toiminnassa vuoden 2012 loppuun mennessä.  Suunnitelmientoteutuessa TuuliWatin kokonaisinvestointi Pohjois-Suomeen on noin 100 miljoonaa euroa.

"Nyt on tekemisen aika. Simo on malliesimerkki siitä, miten toimivassa yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja päättäjien kanssa hanke pystytään toteuttamaan ripeällä aikataululla. Tuulivoimalat tuottavat sähköä noin 1,5 vuoden päästä maanvuokrasopimusten solmimisesta.", Jari Suominen kiittää.

S-ryhmä haluaa omaa tuulivoimaa

TuuliWatin toisen omistajan S-Voima Oy:n toimitusjohtaja Antti Heikkinen korostaa, että S-ryhmä haluaa olla itse tuottamassa uusiutuvaa energiaa Suomeen.

"Se, että ostaisimme vihreää sähköä markkinoilta, ei välttämättä lisää uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa. Me haluamme olla mukana hankkeissa, joiden avulla tuulivoiman tuotanto aidosti kasvaa."

S-ryhmä käyttää tuulisähköä oman liiketoimintansa tarpeisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2020 neljännes ryhmän sähköstä tuotettaisiin omalla tuulivoimalla.

St1:n strategiana on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Osana strategian toteutusta yhtiö investoi tuulivoimaan ja muihin sellaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin, jotka ovat kestäviä, kilpailukykyisiä ja toteutettavissa tänään.

"Tuotamme tuulesta puhdasta uusiutuvaa sähköä oman liiketoimintamme tarpeiden lisäksi myös asiakkaillemme", Jari Suominen kiteyttää.

Vuoteen 2015 mennessä TuuliWatin tavoitteena on rakentaa tuulivoimapuistoja noin kymmenelle paikkakunnalle eri puolella Suomea.

"Suunnittelemiemme puistojen alueella toimisi satakunta tuulivoimalaitosta. Niissä tuotettu sähkö vastaisi noin 340.000 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. Tavoitteet ovat realistisia, mutta hankkeiden toteutuminen vaatii hyvää yhteistyötä joka tasolla", Jari Suominen summaa.