Koillismaan edustajiston ehdokkaille

Ehdokkaille

Ehdokasasettelu on päättynyt!

Ehdokkaille lähetetään linkki vaalikonevastauksien syöttämiseksi 5.2.2021 sähköpostitse.
Ehdokaslistat julkaistaan 1.3.2021.
Vaalien tulokset julkaistaan 6.4.2021.

Asetu ehdolle ja kerää kannatusta!

Voit asettua ehdolle edustajistoon ehdokasasettelun ajalla 7.- 22.1.2021 klo 16 saakka, kun olet vaalien alkaessa täyttänyt 18 vuotta, asut osuuskauppamme toimialueella ja osuusmaksusi on kokonaan maksettu 31.12.2020 mennessä.  Lisäksi sinun tulee asua Koillismaan Osuuskaupan toimialueella kun ryhdyt ehdokkaaksi. Vain jäsen voi olla ehdokkaana vaalissa, samassa taloudessa asuva rinnakkaiskortin haltija ei voi olla ehdokkaana.

Koillismaan Osuuskaupan toimialue on jaettu vaaleissa jäsenalueisiin. Käytännössä se tarkoittaa, että voit asettua ehdolle ja äänestää vain omalla jäsenalueellasi. Jos kuitenkin asut toimialueen ulkopuolella, voit äänestää minkä tahansa jäsenalueen ehdokasta.

Jokainen  vaalikelpoinen osuuskaupan jäsen voi myös esittää yhtä samalla jäsenalueella asuvaa vaalikelpoista henkilöä ehdokkaaksi vaaliin. Tällöin esittäjä ei itse voi olla ehdokkaana. Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkuuteen. Ehdokasilmoitukset tehdään kirjallisesti S-vaalilautakunnalle ennen ehdokasasetteluajan päättymistä.

Ehdokasilmoituksessa on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai ammatti, kotikunta ja jäsennumero sekä ehdokasilmoituksen tekijän yhteystiedot. Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan suostumus. Ehdokasilmoitus tehdään lomakkeelle, joita samoin kuin vaaleja koskevia lisäohjeita, saa osuuskaupan konttorilta ja toimipaikoista.

Jokainen vaalikelpoisuusedellytykset täyttävä voi asettua itse ehdolle joko sähköisesti tai ehdokasilmoituslomakkeella. Ehdokkaaksi toista voi esittää vain ehdokasilmoituslomakkeella!

Ehdokasilmoitukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa S-vaalilautakunnalle osoitteella:

Koillismaan Osuuskauppa, S-vaalilautakunta

Huoparintie 1, 93600  KUUSAMO

tai sähköpostitse PDF –tiedostona osoitteeseen: esa.niinisalo@sok.fi

Ehdokasilmoitusten on oltava perillä viimeistään 22.1.2021 klo 16.00 mennessä.

 

JÄSENALUEET JA VALITTAVIEN EDUSTAJISTON JÄSENTEN MÄÄRÄ

Hallintoneuvoston 22.10.2020 tekemän päätöksen mukaan vuoden 2021 edustajiston vaalissa valitaan Koillismaan edustajistoon 30 jäsentä viideltä jäsenalueelta, joita ovat: Kuusamo, Posio, Taivalkoski, Kemijärvi sekä Salla-Savukoski-Pelkosenniemi.

Vuoden 2021 Koillismaan Osuuskaupan edustajiston vaalien jäsenalueet ja edustajiston paikat jakautuvat seuraavasti: Kuusamon jäsenalue 14 edustajaa. Posion jäsenalue 3 edustajaa, Taivalkosken jäsenalue 3 edustajaa, Kemijärven jäsenalue 6 edustajaa, Salla-Savukoski-Pelkosenniemen jäsenalue 4 edustajaa. Yhteensä 30 edustajaa.

Tarkemmat ohjeet vaaleista, ehdokkaaksi ilmoittautumisesta sekä ehdokasilmoituslomakkeita saa kaikista Koillismaan Osuuskaupan toimipaikoista 15.12.2020 alkaen.

 

Lomakkeita ja ohjeita: 

Ehdokasasetteluohje | Ehdokasilmoitus malliKoillismaan Osuuskaupan säännöt | Vaalit tietosuojaselosteTiedote jäsenille